Damba חוגגים יום הולדת עם

Пробоотборники пива

כל ליטר שלישי - מקבלים מאיתנו במתנה

ביום ההולדתכם תקבלו כל ליטר "שלישי" מחנות דמבה במתנה! המבצע תקף לרכישת כל בירה מהחבית בחנות דמבה. כדי לנצל את המבצע, עליך להציג רק מסמך המאשר את יום הולדתך ביום הרכישה

!המבצע תקף לכל החיים

המבצע אינו תקף בתשלום באמצעות כרטיסי

10Bis ו-Cibus

להזכיר לי לפני יום הולדתי
?מתי להזכיר לך על המבצע

!נשלח, תודה